תפריט נגישות

טוראי מאיר פסטרנק ז"ל

מאיר פסטרנק
בן 26 בנפלו
בן מיטה ושלמה
נולד ברומניה - טרנסילבניה
בה' באדר תרפ"ב, 5/3/1922
שרת בחטיבת גולני
יחידה: גדוד "גדעון" (13)
התגייס ב-1948
נפל בקרב
בה' בתמוז תש"ח, 12/7/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: משמר הירדן
באזור הגליל
מקום קבורה: ראש פינה

קורות חיים

בן שלמה ומיטה. נולד ב-5.3.1922 בכפר הגדול מסיף, במחוז מרמרוש שברומניה (טרנסילבניה), שבו ישבו הרבה יהודים אנשי עבודה וחסידות, עובדים בחקלאות וביערנות, במסחר ובמלאכה. למד ב''חדרים" וב''ישיבות". היתה לו זיקה לחזנות ובחוגי חברים היה מנעים לשיר שירי-ציון. נלקח עם משפחתו ויתר יהודי המקום למחנות-השמדה. הועבר למחנות-עבודה בגרמניה וחוסן גופו ונפשו עמד לו להחזיק מעמד ולהישאר בחיים.

אחרי השחרור הצטרף לקבוצת הכשרה של "הפועל המזרחי". ב-1946 העפיל ארצה באניה "הגנה". עבד במשק בנחלת-יצחק, התמיד בנאמנותו לקדשי היהדות ולמפלגתו. קיבל ידיעות מאחיותיו ששרדו בחיים ועברו לשבדיה ועל קרובים שהעפילו והוגלו לקפריסין ודחה את נישואיו עם ארוסתו עד שאחיותיו יגיעו ארצה. בינתים החלה מלחמת-השחרור והוא התגייס מתוך הכרה ורצון לנקום באויבי ישראל, והביע נכונות גם להקריב את חייו למען הקמת מדינה עצמאית לעם ישראל, לבל יובלו עוד יהודים כצאן לטבח אל מחנות-ההשמדה. כך הסביר לקרוביו וכך נהג בחזית: לא ידע פחד ונחלץ ראשון לכל פעולה. נפצע בקרבות ג'נין, נרפא וחזר לגדודו. כשהגיעו אחיותיו לארץ קיבל בערב שבת חופשה קצרה, לשעות-מספר, ואם כי ניסו לעכבו ליום השבת ואף נעלו דלתן לבל יוכל לצאת הכריחן לתת לו לצאת לדרכו, כי החובה קדמה אצלו לכל.

נפגע בירית צלף ונפל בחזית משמר-הירדן ביום ה' בתמוז תש"ח (12.7.1948). למחרת היום הובא למנוחות בבית-הקברות בראש-פינה.

בניית אתרים: