* מידע נוסף
תפריט נגישות

טוראי חיים "לבן" רוטנברג ז"ל

פלמ"ח - הכשרת שער העמקים (1946-1948)

הכשרת שער העמקים (1946-1948)

מספר החברים: 28 (13 בנות).
מוצא החברים: חברת נוער עולה ג', מהונגריה, מיוגוסלביה ומרומניה בשער-העמקים.
שייכות תנועתית: ‘השומר-הצעיר’.
משק ההכשרה: שער-העמקים (מ 1943).
תאריך גיוס לפלמ"ח: 15, מרס, 1946.
תאריך שחרור: 00, פברואר, 1948.
יחידה צבאית (פלוגה, גדוד): פלוגה א' גדוד 1.
מסגרת הגיוס: הכשרה מגוייסת.
במהלך הפרק הצבאי שהו ב: שער-העמקים.
התחברות אל קבוצה/קבוצות במהלך השירות ובסיומו: עם חברת נוער ארץ ישראלי ד' בשער-העמקים, בפברואר 1948, לשם השלמת קיבוץ.
פרטים אודות ההכשרה: הקבוצה ששהתה בשער-העמקים שנתיים במסגרת "עליית הנוער", נשארה עוד שנה כהכשרה רגילה וגם את שירותה בפלמ"ח עשתה באותו יישוב. זוהי חברת הנוער העולה הראשונה של ‘השומר-הצעיר’ שהתגייסה לפלמ"ח. עם שחרורה הצטרפה אליה חברת נוער ארצישראלי שלא התגייסה.
במלחמת העצמאות: חברי ההכשרה השתחררו עם תחילת מלחמת העצמאות, אך היו מחבריה שגוייסו עם הרזרבה ולחמו בשורות גדוד העמק (1) בחטיבת 'יפתח'.
המשך התיישבותי (ישוב חדש, השלמה): במארס 1948 השלימו 22 חברים את שער-העמקים ('הקיבוץ הארצי').

נפלו במלחמה:
עמרם ארצי ז"ל - בדגניה ב', מאי 1948.
חיים רוטנברג ז"ל - בדגניה ב', מאי 1948.

בניית אתרים: