תפריט נגישות

טוראי משה פורמנסקי ז"ל

משה פורמנסקי
בן 41 בנפלו
בן בריינדל ויעקב
נולד בפולין
בא' בחשוון תרס"ז, 20/10/1906
שרת בחטיבת גולני
יחידה: גדוד "גדעון" (13)
התגייס ב-1948
נפל בקרב
בב' בניסן תש"ח, 11/4/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: משמר העמק
מקום קבורה: משמר העמקים

קורות חיים

בן יעקב ובריינדל. נולד ביום א' במרחשון תרס"ז (20.10.1906) בוארשה, בירת פולין. קנה לעצמו השכלה גבוהה. מנעוריו חבר תנועת "השומר הצעיר". התבלט ב"קן" התנועה בוארשה וברבות הימים עמד בראש התנועה בפולין. בשנת 1930 עלה לארץ והצטרף לקיבוץ משמר- העמק. התגבר על קשיי הקליטה בקיבוץ הותיק עד שהיה לאחד מחבריו המרכזיים. כשרונו לנתח תהליכים חברתיים ולחדור לעומק הדברים עשאהו לאחד מהוגי-הדעות של תנועתו. נתמנה למזכיר הקיבוץ הארצי ואחר-כך נשלח לארצות-הברית. בשנת 1936 חזר מחוץ-לארץ לקיבוץ וב-1939 יצא שוב עם אשתו בשליחות התנועה לארצות הברית ועשה שם שבע שנים.

בפרוץ מלחמת-השחרור השתתף באופן פעיל בהגנת משמר-העמק.

ב-11.4.1948 נמצא בעמדה קדמית מול הכפר רוביה-פוקה.

כשחזרו אנשי העמדה מכיבוי דליקה ניתכה עליהם אש ומשה נפגע

משני כדורי רובה. נקבר במשמר-העמק. השאיר אחריו אשה, אלישבע.

"אינטלקטואליסט מובהק ואיש המדע - שילב בלבו עממיות שרשית".

הוא עקב בשעתו אחרי תהליכי חיי החברה ביהדות האמריקנית ומתח

ביקורת חריפה על באי-כוח האינטליגנציה שנקטו בתורת "ריבוי התרבויות" ואמרו לפתח תרבות לאומית ללא קשר עם טריטוריה

מיוחדת או כלכלה מיוחדת. מקצת מדעותיו נתפרסמו בשורת מאמרים

ב"על המשמר". מהספדו של י. שפרינצק בישיבת הועד הפועל של ההסתדרות:

"היה חבר עדין-רוח, עושה עבודת-חן. נפל על משמרתו...

הכרתיו עוד בעבודה בפולין ועבודתו החשובה באמריקה... לב רבים,

מוקירים וידידים, התכווץ לשמע בשורת מותו. זכרו יישאר בתרומה

שתרם לחיי תנועת העבודה ולחיי הציונות המגינה על עצמה".

בניית אתרים: