תפריט נגישות

סגן עמרם בן חורין ז"ל


לאות ולעדות כי
סגן
עמרם
בן חורין
ז"ל
מ.א. 436015
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור המעשה

ביום ה-5 ביוני 1967 בהתקפה על מוצב אל קובה, פיקד סגן עמרם בן חורין ז"ל על 3 ג'יפי סיור. הוא סייע באש מטווח 80 מטר לכבוש את המוצב, כאשר היה תחת הפגזה קשה, ועזר בפינוי פצועים תחת אש ארטילרית. בלחימה על עזה, בעת פעולת טיהור מגנן נ"ט, נהרג.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
5/6/1967
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: