תפריט נגישות

טוראי שמואל גרומן ז"ל

שמואל גרומן
בן 23 בנפלו
בן פרידל ודויד
נולד בפולין - לודז'
בתרפ"ה, 1925
התגורר באפיקים
שרת בחטיבת גולני
יחידה: גדוד "ברק" (12)
התגייס ב-1947
נפל בעת מילוי תפקידו
בכ"ז בניסן תש"ח, 6/5/1948
מקום נפילה: בית קשת
באזור הגליל
מקום קבורה: קיבוץ בית קשת

קורות חיים

בן דויד ופרידל. נולד בתרפ"ה (1925) בלודז, פולין. נתחנך במשפחה שומרת מסורת.

בהיותו בן 11 מתו עליו הוריו ונאלץ לדאוג לפרנסת עצמו. בימי מלחמת העולם השניה היה בגיטו לודז בבית יתומים, ששימש גם מקום להכשרה. עם חיסול הגיטו נלקח לגרמניה ונכלא במחנה-השמדה. אחרי שחרורו משם עבר לטארף שבצרפת, הצטרף לתנועת נח"ם, העפיל בעליה ב' באניה "לטרון", שנתפסה על ידי הבריטים, והוגלה לקפריסין. בקפריסין שהה שבעה וחצי חודשים ועלה ארצה ב- 1947. הלך לאפיקים והתמסר שם בהתלהבות לעבודה בגן הירק. הוי החסידות וריקודיה השאירו רושם עמוק בנפשו עוד מילדותו, ובהיותו בתנועה התעוררה בו כפעם בפעם התלהבות החסידית שהאציל ממנה על חבריו.

היה מממעטי דיבור ומרבי מעש, העמיס על עצמו כל עול כבד ושימש מופת לחבריו. חיבב את הרבים ונתחבב עליהם. לא ידע ויתורים, כל חולשת אדם העכירה את רוחו. את רוב שיריו שר בחשאי ואיש לא שמעם. אך תסס בו היין המשומר מדורות, ותצמיד הבליג אל על עצבונו- "בשמחה נצא, חבריה/ואם גם מכאוב בלב;/אור יהי! אם גם נדעה/ כי מחשך סביב" ("המחול"- תורגם מאידיש).

בפרוץ המהומות, לאחר כ"ט בנובמבר, דר שיגייסוהו לגדוד "ברק" והשתתף בהרבה פעולות של גדוד זה.

נפל בבית קשת, ליד סג'רה, ביום כ"ז בניסן תש"ח (6.5.1948) ובו ביום נקבר שם.בניית אתרים: