תפריט נגישות

סגן אורי כהן


לאות ולעדות כי
סגן
אורי
כהן
מ.א. 282558
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
בפעילות מבצעית
אורי כהן

תיאור העיטור

ביום ה-31 בינואר 1960 בהיותו מפקד כוח חסימה בפשיטה על חירבת תאופיק התחתונה, נתקלה חוליה המובילה באש מקרוב וסבלה נפגעים. בניגוד למתורגל מראש למקרה זה, וכדי למנוע אבידות נוספות בהתקפה חזיתית, השאיר סגן אורי כהן את החוליה המובילה במגע עם האויב וביצע, עם שתי חוליות, איגוף, תוך ניצול נכון של השטח, ותקף את האויב מעורפו. עם בריחת האויב המשיך במשימתו ורק לאחר שהגיע למקום החסימה, שלח כוחות לטיפול בנפגעים ולסריקת עמדות האויב. בזאת גילה שיקול דעת והחלטה נכונה למניעת אבידות בכוח שבפיקודו, ויחד עם זאת, דבקות במשימה, אשר בוצעה במלואה.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
31/1/1960
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: