תפריט נגישות

סרן ד"ר יצחק לבל


לאות ולעדות כי
סרן ד"ר
יצחק
לבל
מ.א. 214600
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
בפעילות מבצעית
יצחק לבל

תיאור המעשה

בליל י'-יא' באדר ב' תשכ"ב (16-17 מארס 1962) בפשיטה על נוקייב, בגדה המזרחית של הכינרת, הוקם אוהל איסוף הפצועים בחצר גלויה ללא מחסה. נפגעים הגיעו ברציפות. במשך מיספר שעות, כשכל אותו זמן נתונה החצר לאש ארטילרית כבדה של האויב. למרות שהאוהל נפגע מיספר פעמים ברסיסי פצצות, המשיך הרופא סרן ד"ר לבל יצחק לטפל בנפגעים, למיינם ולפנותם לבתי חולים. רק לאחר שסיים תפקידו זה, ניגש לברר אפשרות העתקת האוהל למקום בטוח יותר.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
16-17/3/1962
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: