תפריט נגישות

סמל יעקב הנדלמן


לאות ולעדות כי
סמל
יעקב
הנדלמן
מ.א. 955321
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים
יעקב הנדלמן

תיאור המעשה

ביום ה-9 ביוני 1967, בקרב על תל עזזיאת, הוביל סמל יעקב הנדלמן את יחידתו, כשהוא רץ ראשון בתעלה. הוא התגבר על חוליית אויב, שיצאה מתוך מצדית, והמשיך לטהר את התעלות כשהוא מוביל את הכוח, ואנשיו מספקים לו תחמושת מאחור.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
9/6/1967
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: