תפריט נגישות

רב"ט ברוך ברנדס


לאות ולעדות כי
רב"ט
ברוך
ברנדס
מ.א. 973132
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים
ברוך ברנדס

תיאור המעשה

קודם שנכנסה יחידתו לקרב, התנדב רב"ט ברוך ברנדס להשתתף בלחימה עצמה, אף על פי שיכול היה להישאר בתפקידו כאפסנאי. רב"ט ברוך ברנדס השתתף בלחימה על מוצב תל פאחר ביום ה-9 ביוני 1967, ואף נפצע בטיהור התעלות. לאחר שנפצע, סייע בחילוץ הפצועים האחרים.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
9/6/1967
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: