תפריט נגישות

רס"ן בנימין ענבר


לאות ולעדות כי
רס"ן
בנימין
ענבר
מ.א. 98600
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
בפעילות מבצעית
בנימין ענבר

תיאור העיטור

בליל י'-יא' באדר תשכ"ב (16-17 במארס 1962), בפשיטה על נוקייב, בגדה המזרחית של הכינרת, עם ביצוע המשימה הראשונה של יחידתו, נקרא רס"ן בנימין ענבר לשתף פעולה עם יחידה שכנה. בקור רוח ובמהירות הניע את כוחותיו לעבר המשימה החדשה. בראשם עלה, הסתער וחיסל במו ידיו מיספר חיילי אויב.
בכך סייע לסיום מהיר של הקרב.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
16-17/3/1962
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: