תפריט נגישות

רב"ט אליהו גרטלר


לאות ולעדות כי
רב"ט
אליהו
גרטלר
מ.א. 469706
מילא תפקידו
אליהו גרטלר

תיאור העיטור

רב"ט גרטלר אליהו גילוי אומץ לב ויוזמה בעת מילוי תפקידו בהיותו מפקד חולית עובדים. בימים 18-20 באוג' 63' שמש הנ"ל מפקד חולית אבטחת עובדים. במועדים הנ"ל נפתחה אש חזקה וממושכת ממוצבים סוריים מעבר לגבול לעבר חולית האבטחה.
רב"ט גרטלר מילא תפקידו למופת, התנדב לעלות על הטרקטור להפעילו להמשיך את העבודה תחת אש האויב.

על מעשה זה הוענק לו צל"ש אלוף הפיקוד
תמונת סמל צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל

אלוף אברהם יפה
אלוף פיקוד הצפון

כסלו תשכ"ד
בניית אתרים: