תפריט נגישות

סמל נסים עסיס


לאות ולעדות כי
סמל
נסים
עסיס
מ.א. 433732
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
בפעילות מבצעית
נסים עסיס

תיאור המעשה

בשנת 1960, ליד משק יד מרדכי, שימש סמל נסים עסיס מפקד מארב, אשר נתקל בשלושה מסתננים מזוינים. בחילופי היריות הצליח לשתק את אש האויב, לפגוע במסתננים ולהרגם. בפעולותיו הוכיח קור רוח וכושר מנהיגות למופת, שליטה וניצול יעילים ומלאים על האש וכוח האדם שעמדו לרשותו.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי

ניסן תשל"ג
בניית אתרים: