תפריט נגישות

רב"ט בניה בלום


לאות ולעדות כי
רב"ט
בניה
בלום
מ.א. 3394152
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת שלום הגליל
בניה בלום

תיאור העיטור

במלחמת "שלום הגליל" שימש רב"ט בניה בלום בתפקיד קשר בפלוגת חי"ר.
בליל 6 ביוני 1982, בעת כיבוש יעד אויב צפונית למבצר הבופור, נפגעו מספר חיילים בעת מעבר בשדה מוקשים. ביוזמתו, התנדב להיכנס לשדה המוקשים כדי לחלץ את החיילים, ששכבו פצועים בשטח. רב"ט בניה בלום נכנס פעמיים לשדה המוקשים וחילץ בעצמו 2 חיילים פצועים. כשנכנס לשדה המוקשים בפעם השלישית והחל בחילוצו של חייל שנפגע, הופעל מוקש והוא נפצע מרסיסים ברגליו.
הוא שכב בשדה המוקשים כ-3 שעות, כשהוא מעודד את הפצועים האחרים עד לחילוצם.
במעשיו אלה גילה אומץ-לב, קור-רוח, תושייה ואחוות לוחמים למופת.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל רפאל איתן
ראש המטה הכללי
6/6/1982
ניסן תשמ"ג
בניית אתרים: