תפריט נגישות

סגן מרדכי גולדמן


לאות ולעדות כי
סגן
מרדכי
גולדמן
מ.א. 3126185
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
במלחמת שלום הגליל
מרדכי גולדמן

תיאור העיטור

במלחמת "שלום הגליל" שימש סגן מרדכי גולדמן כסגן-מפקד כוח, שלחם על כיבוש מבצר הבופור.
בליל 6 ביוני 1982 הוטל על הכוח לכבוש את המתחם הצפוני של מבצר הבופור. תוך כדי תנועה אל היעד, נפגעו חלק מלוחמי הכוח מאש האויב.
בהגיעו לחפאתי היעד עם קומץ לוחמים נפגעו שני הלוחמים נוספים בכניסתם לתעלה. למרות המספר הלוחמים המצומצם שנותרו עמו, החליט סגן מרדכי גולדמן להמשיך בטיהור היעד, כשהוא מוביל ראשון מחוץ לתעלות, משליך רימונים לעמדות ומטהר את התעלות בירי. תוך כדי לחימה נאלץ מדי פעם לחזור לחוליה שמאחוריו ולהצטייד ברימונים ובתחמושת נוספים, להמשך התנועה עד לכיבוש היעד.
למרות אש מחבלים מטווחים קצרים, הצליח אישית להרוג מספר מחבלים בהם נתקל ולהשלים את משימתו.
בזמן הלחימה נפגע מפקד הפלוגה, הוא נטל את הפיקוד על המפלוגה והשלים את טיהור המבצר.
במעשיו אלה גילה אומץ-לב, קור-רוח, תושייה וכושר-מנהיגות.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל רפאל איתן
ראש המטה הכללי
6.6.1982
ניסן תשמ"ג
בניית אתרים: